20KW

ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນສໍາລັບອາພາດເມັນ

ສະຖານທີ່: Uruguay
ປະເພດ: ລະບົບປະສົມ

ກໍ​ລະ​ນີ21

40KW

ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນຄົວເຮືອນສໍາລັບອາພາດເມັນ

ສະຖານທີ່: ສະເປນ
ປະເພດ: On-Grid System

45kW

ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນຄົວເຮືອນສໍາລັບອາພາດເມັນ

ສະຖານທີ່: ເປຣູ
ປະເພດ: On-Grid System